راهکار بازرگانی نرم افزار تحت وب پارسان شامل:

  • مدیریت انبار
  • بازرگانی داخلی
  • بازرگانی خارجی

است.

برای دریافت مشخصات و ویژگی های هریک از زیرسیستم های فوق، اینجا را کلیک کنید. 

pic