محتوا

از زبان مشتریان ...


  • از زبان مشتری

    مراتب سپاس خود را از تلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه ی گروه پشتیبانی و مهندسین شرکت صنعت یار در زمینه ی پیشبرد اهداف نرم افزار تحت وب پارسان تقدیم می دارم.

    جناب آقای شاعف "مدیر مالی مجموعه شرکت های دارویی مهبان"

  • برخی از مشتریان