Call info Download Catalog
88107293-6
Consultation
درخواست مشاوره
×

درخواست مشاوره

برای دریافت اطلاعات بیش تر در خصوص راهکارهای نرم افزاری پارسان لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت و اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد

آموزش

.

کارشناسان به خوبی آموزش دیده، ماموریت و اهداف شرکت را به سرانجام می رسانند و نقش مهمی در افزایش میزان موفقیت بازی می کنند. پس بهترین کارکنان خود را حفظ کنید و رشد دهید – صرفه جویی در وقت، کاهش گردش کارکنان و شناسایی افراد مستعد برای ایفای نقش های کلیدی همه و همه در راهکار منابع انسانی پارسان پیش بینی شده اند.

از برنامه ریزی دوره های آموزشی تا تحلیل نتایج آزمون ها، همه را در سیستم آموزش پارسان در اختیار دارید.

به دلیل یکپارچگی سیستم آموزش با سایر سیستم ها در راهکار مدیریت منابع انسانی، این امکان را دارید

تا نیازهای آموزشی کارکنان سازمان را استخراج کنید و به برنامه ریزی برای اجرای آن بپردازید.

آموزش به عنوان یکی از مولفه های کلیدی در ارتقای دانش شغل و شاغل در سازمان شما خواهد بود.

 

 امکانات و ویژگیها:

* ثبت رئوس برنامه هاي آموزشی
* ثبت سرفصل هاي هر برنامه آموزشی
* امکان انتخاب و پيشنهاد برنامه هاي آموزشی توسط هر واحد
* بررسی وتاييد نهايی دوره هاي آموزشی
* تعريف برنامه برگزاري کلاس هاي آموزشی
* ثبت مشخصات شرکت کنندگان
* برگزاري آزمون
* ثبت نتايج آزمون براي هر کارمند
* تحليل هر برنامه آموزشی

کلمات کلیدی :
BI
هوش تجاری
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید
Cloud
(Cloud) پارسان ابری
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید
Comprehensive Approach
راهکار جامع پارسان
پارسان فرآیند های کلیدی زنجیره تامین یکپارچه
...بیـشتـر بدانـید

کـدام واژه تـوصـیـف بـهـتـری از کـسـب و کـار شـمـاسـت؟