• انعطاف پذیری کامل در خصوص تعریف و ایجاد کدینگ ها ، گزارشات و روش های حسابداری
• قابلیت ایجاد سطوح نامحدود تفصیلی
• قابلیت اجرا در سطح هلدینگ ها
• کنترل های داخلی استاندارد روی حسابها
• گزارشات مدیریتی و تحلیلی
• کاربری آسان


اطلاعات پایه:
* تنظیم طول کدینگ حساب ها توسط کاربر
* قابلیت ایجاد تعداد سطوح نامحدود تفصیلی
* ایجاد سرگروه تفصیلی به تعداد نامحدود
* تنظیم ساختار کدینگ بر اساس نیاز سازمان
* تنظیم کنترل های داخلی بر روی کدینگ (حد درارسال،
           حد مانده، ماهیت حساب و ....)
* تنظیم ارتباط گروه های تفصیلی به هر معین در سطوح
دلخواه
* تعریف حساب تفصیلی یکتا با امکان گزارش در سطوح
مختلف
* اختصاص شماره ملی و کد اقتصادی به سرفصل تفصیلی
* اختصاص پارامترهای تعداد، تاریخ و شماره برای هر معین
در تنظیم اسناد حسابداری

عملیات:
* بستن حساب های افتتاحیه و اختتامیه به صورت خودکار
* امکان صدور سند حسابداری در حالت های یادداشت،موقت،
بررسی شده و دائم
* امکان بارگذاری فایل اکسل اسناد حسابداری
* هشدار خلاف ماهیت حساب در هنگام صدور سند
* امکان استفاده از کلید های میانبر در هنگام صدور سند
* انجام عملیات تطبیق حساب ها
* فرآیند تایید و بررسی اسناد
* قابلیت مرتب سازی، ادغام و کپی اسناد حسابداری
* سبد ارتیکل؛ کپی ارتیکل های اسناد برای بار بارگذاری
در سند جدید
* کارتابل حسابداری
* حسابداری ارزی

گزارشات:

* گزارش صورت های مالی
* گزارش وضعیت مالی (ترازنامه)
* گزارش عملکرد مالی(صورت سود و زیان)
* صورت سود وزیان جامع
* صورت جریان وجوه نقد
* گزارش مرور ماتریسی حساب ها
* گزارش گردش حساب در سطح معین و تفصیلی
* ترازهای آزمایشی چهار، شش و هشت ستونی
* مرور حساب ها به صورت خطی تا سند و امکان ویرایش اسناد
* قابلیت تنظیم و ارائه ی گزارش ارزش افزوده و گزارش فصلی
* گزارش نموداری نسبت های مالی به صورت خطی و ستونی
* گزارش نموداری تحلیلی مقداری حساب ها به صورت خطی
و ستونی
* گزارشات جامع حسابداری
* قابلیت تهیه گزارشات مالی مقایسه ای ( طی سنوات متعدد )