راهکار مدیریت منابع انسانی نرم افزار تحت وب پارسان شامل:

  • پرسنلی 
  • حقوق و دستمزد
  • کارگزینی
  • آموزش

است.

برای دریافت مشخصات و ویژگی های هریک از زیرسیستم های فوق، اینجا را کلیک کنید. 

pic