راهکار مالی نرم افزار تحت وب پارسان شامل:

  • حسابداری
  • خزانه داری
  • اموال و دارایی ثابت
  • بودجه و اعتبارات

است.

برای دریافت مشخصات و ویژگی های هریک از زیرسیستم های فوق، اینجا را کلیک کنید. 

 

pic